Przetargi

 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 28-02-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 28-02-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-02-2020
  Ogłoszenie nr 510033930-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-02-2020
  Ogłoszenie nr 510033582-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 24-02-2020

  Znak: RI.271.5.2020                                                          

  Brzeziny, dnia 24 lutego 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 21-02-2020

  Znak: RI.271.22.2019                                                                     Brzeziny, dnia 21.02.2020 r.


  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:    

   

  Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 19-02-2020

  Znak: RI.271.4.2020                                                                       Brzeziny, dnia 19.02.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 13-02-2020

  Znak: RI.271.2.2020                                                                       Brzeziny, dnia 13.02.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” – wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 13-02-2020

  Znak: RI.271.4.2020                                                            

  Brzeziny, dnia 13.02.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 12-02-2020

  Brzeziny, dnia 12.02.2020 r.

  Znak:RI.271.1.2020                                                                             

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

   

  Zadanie nr 2 – Zakup mebli i wyposażenia kuchni oraz przygotowalni mleka żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach. calendar 07-02-2020

  Ogłoszenie nr 510560-N-2020 z dnia 2020-02-07 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 06-02-2020

  Znak: RI.271.1.2020                                                                       Brzeziny, dnia 06.02.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

  Zadanie nr 1 - Zakup mebli i wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” (w tym wyposażenie sal dla dzieci/sypialni, toalet, szatni, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi).

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku. calendar 04-02-2020

  Ogłoszenie nr 509212-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

  Miasto Brzeziny: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 04-02-2020

  Znak: RI.271.1.2020                                                                       Brzeziny, dnia 04.02.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

  Zadanie nr 2 – Zakup mebli i wyposażenia kuchni oraz przygotowalni mleka żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 03-02-2020

  Znak: RI.271.2.2020                                                                   Brzeziny, dnia 03.02.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” – wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego calendar 31-01-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 31-01-2020

  Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 29-01-2020
  Ogłoszenie nr 510017221-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
  Miasto Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 29-01-2020
  Ogłoszenie nr 510016923-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
  Miasto Brzeziny: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 27-01-2020

  Znak: RI.271.1.2020                                                    

  Brzeziny, dnia 27 stycznia 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej