Przetargi

 • Informacja z otwarcia ofert calendar 11-07-2018

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:


   
  Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej
  w Brzezinach – Etap II.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach. calendar 06-07-2018

  Ogłoszenie nr 585491-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

  Miasto Brzeziny: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  UWAGA Poniżej odpowiedzi na zadane pytania z dnia 24.07.2018r.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach. calendar 06-07-2018

  Ogłoszenie nr 585221-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

  Miasto Brzeziny: Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o udzieleniu zamówienia calendar 06-07-2018

  Znak: RI.271.10.2018                                                                   Brzeziny, dnia 06.07.2018 r.

   

  Informacja

   

  o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

    dot. „Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-07-2018

  Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr z dnia

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 02-07-2018

  Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. i Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-07-2018

  Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 27-06-2018

  W Y K A Z

   nieruchomości stanowiących własność Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właścicieli niesień , sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 121)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 26-06-2018

  W Y K A Z

   nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień , sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 121)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II. calendar 25-06-2018

  Ogłoszenie nr 578611-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.

  Miasto Brzeziny: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 20-06-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 20-06-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy calendar 19-06-2018

  Znak: RI.271.10.2018                                                                   Brzeziny, dnia 19.06.2018 r.


  Informacja

  o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

             

  dot. Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym calendar 14-06-2018

  Wykaz nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do 30 września 2021r. sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 08-06-2018

  W Y K A Z


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień , sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 121)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 08-06-2018

  W Y K A Z


  nieruchomości  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego najemcy  sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 )

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy calendar 06-06-2018

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny zabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę o łącznej powierzchni 374,30 m2 na okres od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021 r.  sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 06-06-2018

   Brzeziny, dnia 06.06.2018 r.                                      

  Znak:RI.271.8.2018                                                                             

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 05-06-2018

  Brzeziny, dnia 05.06.2018 r.

  Znak:RI.271.6.2018                                                                             

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 05-06-2018

  Znak: RI.271.6.2018                                                          

  Brzeziny, dnia 05 czerwca 2018 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej