Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 14-04-2021

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/278/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2021 r

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym calendar 17-03-2021

   Burmistrz Miasta Brzeziny

   ogłasza

   trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2350/1 o pow. 1364 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00008926/6.

   Cena wywoławcza – 25.258,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach nieograniczonych calendar 17-03-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza


  drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej,  oznaczonych
  w ewidencji gruntów jako działki nr:
  1. 2066/12 o pow. 709 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00044184/6
  Cena wywoławcza – 32.200,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

  2. udział 1/8 części w działce nr 2066/16 o pow. 949 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00042344/2, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 2066/12
  Cena wywoławcza – 5.390,00 zł, wadium – 1.000,00 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 10-03-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2841/37 o pow. 21 m2, położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do oddania w najem na rzeczwłaściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży calendar 02-03-2021

   

  WYKAZ

   

  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

   

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży calendar 02-03-2021

   

  WYKAZ

   

  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży calendar 02-03-2021

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 26-02-2021

  WYKAZ
  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 22-02-2021

   BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2834/34 o pow. 18 m2, położonejw Brzezinach przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

   

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 19-02-2021

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców, sporządzony na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. Nr  poz. 1990 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 11-02-2021
  Ogłoszenie nr 510414929-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.
  Miasto Brzeziny: Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 08-02-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/46 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 02-02-2021

   Znak: RI.271.34.2020                                                                     Brzeziny, dnia 02.02.2021 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 calendar 28-01-2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-01-2021
  25/01/2021    S16

  Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

  2021/S 016-036920

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym calendar 22-01-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2350/1 o pow. 1364 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00008926/6.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 22-01-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz 46 gruntów, stanowiących części działek nr 2511/3, 2512, 2511/5, 2510/3 i 2510/4, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonych do oddania w najem na okres do 31.12.2021 r. na rzecz właścicieli naniesień.
  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 22 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 19-01-2021
  Ogłoszenie nr 510405179-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.
  Miasto Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 19-01-2021

  Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 215/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z 16 listopada 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 18-01-2021

  Brzeziny, dnia 18 stycznia 2021 r.

  Znak: RI.271.34.2020 

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej