Przetargi

 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 17-06-2020

                                   BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 27,22 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 05-06-2020

   Znak: RI.271.14.2020                                                                              Brzeziny, dnia 05.06.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 03-06-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 03-06-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 02-06-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 01-06-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach pisemnych nieograniczonych calendar 28-05-2020

  Ogłoszenie o przetargach pisemnych nieograniczonych
  W związku z Zarządzeniem Nr 88/2020 z 25 maja 2020 r.

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza
  przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny:


   1) kontenerowa linia sortownicza 8- stanowiskowa do sortowania odpadów z przesiewaczem bębnowym i przenośnikami o wydajności 10 Mg/godz. ( rok. prod. 2010).
  2) prasa hydrauliczna ( belownica) Strautmann typ MK 1100 ( rok prod. 2009).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 27-05-2020

  WYKAZ


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. calendar 26-05-2020

  Ogłoszenie nr 544000-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

  Miasto Brzeziny: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 25-05-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. , poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 12-05-2020

  Brzeziny, dnia 12.05.2020r.

  Znak:RI.271.13.2020                                                                                   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 12-05-2020

  WYKAZ


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) calendar 05-05-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 470/5, 472/4, 470/6 i 472/6, położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1B/00021185/6, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 04-05-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny. calendar 30-04-2020

  Ogłoszenie nr 536201-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

  Miasto Brzeziny: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 12.05.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 23-04-2020

  WYKAZ


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 16 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 22-04-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 20-04-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 06-04-2020
  Ogłoszenie nr 510060066-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 06-04-2020
  Ogłoszenie nr 510059900-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej