Przetargi

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 12-10-2020

   Znak: RI.271.21.2020                                                                     Brzeziny, dnia 12.10.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 08-10-2020

   Znak: RI.271.21.2020                                                                              Brzeziny, dnia 08.10.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 07-10-2020

   Znak: RI.271.20.2020                                                                      Brzeziny, dnia 07.10.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 28-09-2020

  Znak: RI.271.19.2020                                                                     Brzeziny, dnia 28.09.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 25-09-2020

  Znak: RI.271.20.2020                                                                      Brzeziny, dnia 25.09.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicz calendar 23-09-2020

  Ogłoszenie nr 588730-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

  Miasto Brzeziny: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 23-09-2020

  WYKAZ

   

  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat sporządzony na podstawie art. 35 ustawy                    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-09-2020

  Znak: RI.271.18.2020                                                                         

  Brzeziny, dnia 18.09.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

   

  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny. calendar 17-09-2020

  Ogłoszenie nr 586307-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

  Miasto Brzeziny: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę calendar 14-09-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej działki: 533, 534, 535 o łącznej pow. 2,1532 ha, położonej w obrębie 3 m. Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 30 września 2030r.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 14 września 2020r. do 5 października 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 11-09-2020

   Znak: RI.271.19.2020                                                                  Brzeziny, dnia 11 września 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 11-09-2020

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXX/220/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 29 lat calendar 10-09-2020

  WYKAZ

  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 29 lat sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym calendar 09-09-2020

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. i  Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 08-09-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 08-09-2020

  Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 02-09-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 02-09-2020

  W Y K A Z


  nieruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 02-09-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 31-08-2020

   Znak: RI.271.18.2020                                                                  Brzeziny, dnia 31 sierpnia 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej