Przetargi

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 06-11-2018

  WYKAZ

  nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 28 lutego 2019r. sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 26-10-2018

  Znak: RI.271.24.2018                                                                     Brzeziny, dnia 26.10.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 24-10-2018
  Ogłoszenie nr 500255767-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 23-10-2018

  Znak: RI.271.23.2018                                                                     Brzeziny, dnia 23.10.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 19-10-2018

  Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 84/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 19-10-2018

  Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 15-10-2018

  W Y K A Z

  nieruchomości  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy  sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 15-10-2018

  W Y K A Z

  nieruchomości  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy  sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 15-10-2018

  Znak: RI.271.24.2018                                                           

  Brzeziny, dnia 12 października 2018 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 09-10-2018

  W Y K A Z

  nieruchomości stanowiących własność Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 05-10-2018

  Brzeziny, dnia 05.10.2018 r.

  Znak:RI.271.22.2018                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 05-10-2018

  Znak: RI.271.23.2018                                                             

  Brzeziny, dnia 05 października 2018 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17. calendar 04-10-2018

  Ogłoszenie nr 632148-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

  Miasto Brzeziny: Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 03-10-2018

  Znak: RI.271.21.2018                                                                    

  Brzeziny, dnia 03.10.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 24-09-2018

  Znak: RI.271.21.2018                                                                Brzeziny, dnia 24 września 2018 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 24-09-2018

  WYKAZ


  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 21-09-2018

   Brzeziny, dnia 21.09.2018 r.                                       

  Znak:RI.271.20.2018                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta w Brzezinach.   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja. calendar 20-09-2018

  Ogłoszenie nr 619985-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach. calendar 20-09-2018

  Ogłoszenie nr 619863-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 20-09-2018

  Brzeziny, dnia 19.09.2018 r.

  Znak:RI.271.17.2018                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 -go Maja.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej