Przetargi

 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 06-11-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza


  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 599/22 o pow. 317 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą po odłączeniu z KW LD1B/00043995/7. Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
  Cena wywoławcza – 10.100,00 zł, wadium – 1.000,00 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy calendar 06-11-2019

  WYKAZ

  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy Powiatu Brzezińskiego w Brzezinach ul. H.Sienkiewicza 16

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 04-11-2019

  Znak: RI.271.23.2019                                                                     Brzeziny, dnia 04.11.2019 r.


  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2019/2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 30-10-2019

  Znak: RI.271.21.2019                                                                     Brzeziny, dnia 30.10.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 28-10-2019

  Znak: RI.271.23.2019                                                             

  Brzeziny, dnia 28 października 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2019/2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 25-10-2019

  Znak: RI.271.17.2019                                                                     Brzeziny, dnia 25.10.2019 r.


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:       

  „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 24-10-2019

  Znak: RI.271.20.2019                                                                     Brzeziny, dnia 24.10.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 18-10-2019
  Ogłoszenie nr 510222876-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2019/2020. calendar 17-10-2019

  Ogłoszenie nr 611457-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

  Miasto Brzeziny: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2019/2020.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  UWAGA poniżej zmiana SIWZ z dnia 23.10.2019
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 17-10-2019

  Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 16-10-2019
  Ogłoszenie nr 510220690-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.
  Miasto Brzeziny: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 14-10-2019

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 11-10-2019

  Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  3809/5 o pow. 1000 m².


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny. calendar 11-10-2019
  11/10/2019    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  Polska-Brzeziny: Słoneczne moduły fotoelektryczne

  2019/S 197-477908

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 09.12.2019

  UWAGA poniżej  odpowiedź na pytanie z dnia 06.12.2019

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 22.11.2019

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 19.11.2019

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.11.2019

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 09-10-2019

  Znak: RI.271.19.2019                                                                     Brzeziny, dnia 09.10.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 09-10-2019
  Ogłoszenie nr 510214832-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
  Miasto Brzeziny: Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 08-10-2019

  Znak: RI.271.21.2019                                                             

  Brzeziny, dnia 08 października 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 03-10-2019

  Znak: RI.271.20.2019                                                              

  Brzeziny, dnia 03 października 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 02-10-2019

  Znak: RI.271.19.2019                                                             

  Brzeziny, dnia 02 października 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 30-09-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 599/22 o pow. 317 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą po odłączeniu z KW LD1B/00043995/7. Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej