Przetargi

 • Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny. calendar 17-09-2020

  Ogłoszenie nr 586307-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

  Miasto Brzeziny: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę calendar 14-09-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej działki: 533, 534, 535 o łącznej pow. 2,1532 ha, położonej w obrębie 3 m. Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 30 września 2030r.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 14 września 2020r. do 5 października 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 11-09-2020

   Znak: RI.271.19.2020                                                                  Brzeziny, dnia 11 września 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 11-09-2020

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXX/220/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 29 lat calendar 10-09-2020

  WYKAZ

  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 29 lat sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym calendar 09-09-2020

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. i  Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 08-09-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 08-09-2020

  Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 02-09-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 02-09-2020

  W Y K A Z


  nieruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 02-09-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 31-08-2020

   Znak: RI.271.18.2020                                                                  Brzeziny, dnia 31 sierpnia 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach. calendar 27-08-2020

  Ogłoszenie nr 578726-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Poniżej odpowiedzi na zadane pytania z dnia 08.09.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-08-2020
  Ogłoszenie nr 510159226-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 24-08-2020

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. calendar 19-08-2020


  Ogłoszenie nr 575936-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.

  Miasto Brzeziny: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

   

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 24.08.2020 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.08.2020


  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 26.08.2020

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDŻ NA PYTANIE Z DNIA 28.08.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 13-08-2020

  W Y K A Z


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 13-08-2020

  W Y K A Z

  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 11-08-2020

  Znak: RI.271.16.2020                                                                     Brzeziny, dnia 11.08.2020 r.


  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 10-08-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 29,56 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej