Przetargi

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 30-09-2019

  Znak: RI.271.18.2019                                                                     Brzeziny, dnia 30.09.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 23-09-2019

  Znak: RI.271.16.2019                                                                     Brzeziny, dnia 23.09.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:       

   

  Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach. calendar 19-09-2019

  Ogłoszenie nr 600013-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 02.10.2019
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach. calendar 18-09-2019

  Ogłoszenie nr 599134-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Uwaga poniżej odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.09.2019r.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 18-09-2019

  Znak: RI.271.18.2019                                                                  Brzeziny, dnia 18 września 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach. calendar 16-09-2019

  Ogłoszenie nr 597882-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 13-09-2019

  Brzeziny, dnia 13.09.2019 r.

  Znak:RI.271.14.2019                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 13-09-2019

  Znak: RI.271.16.2019                                                                              Brzeziny, dnia 13.09.2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 10-09-2019

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny calendar 09-09-2019
  09/09/2019    S173    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

  2019/S 173-422436

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

   

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 08.10.2019

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”. calendar 06-09-2019

  Ogłoszenie nr 594339-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

  Miasto Brzeziny: Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 05-09-2019

  Znak: RI.271.14.2019                                                                     Brzeziny, dnia 05.09.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 04-09-2019

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny. calendar 29-08-2019
  Ogłoszenie nr 510181015-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
  Miasto Brzeziny: Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 28-08-2019

  Znak: RI.271.15.2019                                                                                                 Brzeziny, dnia 28 sierpnia 2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. calendar 28-08-2019

  Ogłoszenie nr 590462-N-2019 z dnia 2019-08-28 r.

  Miasto Brzeziny: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 22-08-2019

  Znak: RI.271.15.2019                                                             Brzeziny, dnia 22 sierpnia 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 22-08-2019

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2019 r.

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 21-08-2019

  Brzeziny, dnia 21 sierpnia 2019 r.           
  Znak:RI.271.13.2019                                                          

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 21-08-2019

  Znak: RI.271.14.2019                                                                  Brzeziny, dnia 21 sierpnia 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej