Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości calendar 03-11-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  ogłasza

  przetarg ustny ograniczony

  na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Wojska Polskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach pisemnych nieograniczonych calendar 02-11-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  drugie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny:

   1) kontenerowa linia sortownicza 8- stanowiskowa do sortowania odpadów z przesiewaczem bębnowym i przenośnikami o wydajności 10 Mg/godz. ( rok. prod. 2010).

  2) prasa hydrauliczna ( belownica) Strautmann typ MK 1100 ( rok prod. 2009).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 02-11-2020

  Brzeziny, dnia 02.11.2020 r.

  Znak:RI.271.24.2020  

                                                                                   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 29-10-2020

   Znak: RI.271.25.2020                                                             

  Brzeziny, dnia 29 października 2020 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 27-10-2020
  Ogłoszenie nr 510212185-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 26-10-2020
  Ogłoszenie nr 510210973-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 26-10-2020

   Znak: RI.271.24.2020                                                             

  Brzeziny, dnia 26 października 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 21-10-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza


  piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 21-10-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021. calendar 21-10-2020

  Ogłoszenie nr 600362-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

  Miasto Brzeziny: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 21-10-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 26,89 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 21-10-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 115,03 m2 działka numer
  2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 20-10-2020
  Ogłoszenie nr 510206025-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”. calendar 19-10-2020
  19/10/2020    S203

  Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

  2020/S 203-493889

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

   

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 16-10-2020
  Ogłoszenie nr 510203376-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”. calendar 15-10-2020

  Ogłoszenie nr 598139-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

  Miasto Brzeziny: Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 15-10-2020

  Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 12-10-2020

   Znak: RI.271.21.2020                                                                     Brzeziny, dnia 12.10.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 08-10-2020

   Znak: RI.271.21.2020                                                                              Brzeziny, dnia 08.10.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 07-10-2020

   Znak: RI.271.20.2020                                                                      Brzeziny, dnia 07.10.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej