Przetargi

 • Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. calendar 19-08-2020


  Ogłoszenie nr 575936-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.

  Miasto Brzeziny: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

   

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 24.08.2020 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.08.2020


  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 26.08.2020

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDŻ NA PYTANIE Z DNIA 28.08.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 13-08-2020

  W Y K A Z


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 13-08-2020

  W Y K A Z

  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 11-08-2020

  Znak: RI.271.16.2020                                                                     Brzeziny, dnia 11.08.2020 r.


  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 10-08-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 29,56 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 30-07-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. , poz. 65 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 24-07-2020

  Znak: RI.271.16.2020                                                                     Brzeziny, dnia 24.07.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 21-07-2020

  Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 21-07-2020

  Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 21-07-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 12,90 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku. calendar 16-07-2020

  Ogłoszenie nr 563254-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

  Miasto Brzeziny: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 10-07-2020

  Brzeziny, dnia 10.07.2020 r.

  Znak:RI.271.15.2020                                                                                   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 08-07-2020

  Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 1490) w związku z zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 01-07-2020
  Ogłoszenie nr 510116733-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
  Miasto Brzeziny: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny. calendar 26-06-2020

  Ogłoszenie nr 555299-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

  Miasto Brzeziny: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 06.07.2020
  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 01.07.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 19-06-2020

  Znak: RI.271.14.2020                                                                     Brzeziny, dnia 19.06.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 17-06-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 12,90 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 17-06-2020

                                   BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 27,22 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 05-06-2020

   Znak: RI.271.14.2020                                                                              Brzeziny, dnia 05.06.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 03-06-2020

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej