Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 24-02-2020

Znak: RI.271.5.2020                                                          

Brzeziny, dnia 24 lutego 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 395 909,19 zł brutto.Pełna treść informacji

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej