Przetargi

wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport)

calendar 05-05-2020

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 470/5, 472/4, 470/6 i 472/6, położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1B/00021185/6, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport).

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 5 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej