Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 05-06-2020

 Znak: RI.271.14.2020                                                                                

Brzeziny, dnia 05.06.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 108 476,00 zł brutto.Pełna treść informacji

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej