Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 19-06-2020

 Znak: RI.271.14.2020                                                                     Brzeziny, dnia 19.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

 

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. 43-346 Bielsko – Biała ul. Bestwińska 105APełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej