Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 11-09-2020

Znak: RI.271.19.2020                                                                   

Brzeziny, dnia 11 września 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 


Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 060 670,41 zł brutto.


Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej