Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę

calendar 14-09-2020

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej działki: 533, 534, 535 o łącznej pow. 2,1532 ha, położonej w obrębie 3 m. Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 30 września 2030r.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 14 września 2020r. do 5 października 2020 r.

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej