Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 18-09-2020

 Znak: RI.271.18.2020                                                                       

Brzeziny, dnia 18.09.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: ESBANK Bank Spółdzielczy 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 4Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej