Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

calendar 21-10-2020

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYInformuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 26,89 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 21 października  2020 r. do dnia 11 listopada 2020 r.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej