Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 29-10-2020

 Znak: RI.271.25.2020                                                            

Brzeziny, dnia 29 października 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.


Pełna treść informacji

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej