Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 05-11-2020

 Znak: RI.271.25.2020                                                                     Brzeziny, dnia 05.11.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

„ANDRO” Anna Fijałkowska 95-040 Koluszki  ul. Brzezińska 138Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej