Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 25-11-2020

Brzeziny, dnia 25.11.2020 r.

Znak: RI.271.27.2020                                                            

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 119 820,60 zł  brutto.Pełna treść inforamcji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej