Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

calendar 26-11-2020

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYinformuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na działce 2511/3 o łącznej pow. 27 m², położonej w obrębie 8 m. na okres do 18.12.2030r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 26 listopada 2020r. do 17 grudnia 2020r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej