Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 15-12-2020

 Brzeziny, dnia 15.12.2020 r.

Znak: RI.271.30.2020

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

PHU BURSIAK Sp. z o.o. 93-490 Łódź ul. Pabianicka 119/131Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej