Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 18-01-2021

Brzeziny, dnia 18 stycznia 2021 r.

Znak: RI.271.34.2020


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależnosci do grupy kapitałowej

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej