Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 02-02-2021

 Znak: RI.271.34.2020                                                                     Brzeziny, dnia 02.02.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

 

Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Delta Cert Sp z o. o. 35-606 Rzeszów ul. Powstańców Listopadowych 29C/7Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej