Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

calendar 22-01-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYinformuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz 46 gruntów, stanowiących części działek nr 2511/3, 2512, 2511/5, 2510/3 i 2510/4, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonych do oddania w najem na okres do 31.12.2021 r. na rzecz właścicieli naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 22 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej