Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

calendar 22-02-2021

 

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2834/34 o pow. 18 m2, położonejw Brzezinach przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 

 

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej