Przetargi

Ogłoszenie o drugich przetargach nieograniczonych

calendar 17-03-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza


drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej,  oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 2066/12 o pow. 709 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00044184/6
Cena wywoławcza – 32.200,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

2. udział 1/8 części w działce nr 2066/16 o pow. 949 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00042344/2, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 2066/12
Cena wywoławcza – 5.390,00 zł, wadium – 1.000,00 zł


Pełna treść ogłoszenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej