Przetargi

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym

calendar 17-03-2021

 Burmistrz Miasta Brzeziny

 ogłasza

trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2350/1 o pow. 1364 m², dla której Sąd Rejonowy
w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00008926/6.

 Cena wywoławcza – 25.258,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

Pełna treść ogłoszenia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej