Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

calendar 26-04-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

 przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Konopnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3745/1 o pow. 632 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00009275/4.

 

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej