Przetargi

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

calendar 29-07-2021

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)


Burmistrz Miasta Brzeziny
odwołuje


przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Lasockich,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2393/3 o pow. 425 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00042129/9.

Przetarg miał odbyć się w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
Powodem odwołania przetargu jest konieczność wykorzystania nieruchomości do zadań własnych  Miasta Brzeziny.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają jego zwrot w ciągu 3 dniu na wskazany rachunek bankowy.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej www.brzeziny.pl


Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej