Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę

calendar 02-09-2021

WYKAZnieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2024r. w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.  ze zm.)

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej