Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę

calendar 16-11-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do oddania w dzierżawę do dnia 7.12.2024r.
Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od dnia 16 listopada 2021r do dnia 7 grudnia  2021r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej