Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem

calendar 29-11-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY         Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę numer 2841/27 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczonych do oddania w najem na okres  do dziesięciu  lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej