Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem

calendar 01-12-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U.2021.1899) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach: 2511/3 i 2512, wpisanych do księgi wieczystej nr KW LD1B/00004217/5 i KW LD1B/00000039/5; działki o numerze 2510/3, wpisanej do księgi wieczystej nr KW LD1B00004404/3 oraz działki o numerze 2511/5, wpisanej do księgi wieczystej nr KW LD1B/0015133/2, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10, przeznaczonych do oddania w najem.
          Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 1 grudnia 2021r. do dnia 21 grudnia 2021r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej