Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

calendar 31-05-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Reymonta,  oznaczonych
 w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 533/1 o pow.  3579 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00036293/4

Cena wywoławcza – 304.000,00 zł, wadium – 20.000,00 zł

- 533/2 o pow.  4454 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00036293/4

Cena wywoławcza – 379.000,00 zł, wadium – 20.000,00 zł


Pełna treść

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej