Przetargi

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych

calendar 06-07-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 216/12 o pow. 0,8524 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046196/7,

Cena wywoławcza – 411.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

- 216/13 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046195/0,

Cena wywoławcza – 263.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

- 216/14 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046199/8,

Cena wywoławcza – 263.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

- 216/15 o pow. 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046200/9,

Cena wywoławcza – 385.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia 2022 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.45, 10.30 i 11.15
w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 11 sierpnia 2022 r. włącznie.  W przypadku zamiaru wzięcia udziału w kilku przetargach wadium należy wpłacić na każdą działkę oddzielnie.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.


Pełna treść

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej