Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem

calendar 03-11-2022

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYInformuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 6,52 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia  3 listopada  2022 r. do dnia  24 listopada 2022 r.

 

Pełna treść 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej