Przetargi

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

calendar 18-01-2023

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki: o nr 1391 o pow. 0,0713 obręb 5 m. Brzeziny, działki o nr 1483/1 o pow. 1,9221 obręb 5, cz. działki nr 2611/1 obręb 8 o pow. 0,0001,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2026 r. w trybie przetargowym.

           

Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od 18 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej