Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem

calendar 18-01-2023

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 286,5 m2 stanowiących części działki  nr  2790/1 obręb 8, położonej przy ul. Reformackiej oraz części dziełek nr 2834/20, 2834/25, 2835/1, 2834/42, 2835/1, 2834/42, 2834/34, 2835/1, 2834/19, 2834/44, 2834/34 obręb 8, położonych przy ul. Sienkiewicza oraz część działki nr 2765/5 obręb 8, położonej przy ul. Staszica oraz część działki nr 2656 obręb 8, położonej przy ul. Kościuszki w Brzezinach, przeznaczonych   do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

 

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 18 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej