Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży

calendar 24-01-2023

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 216/11 o pow. 1,0808 ha, 216/12 o pow. 0,8524 ha, 216/13 o pow. 0,5463 ha, 216/14 o pow. 0,5463 ha i 216/16 o pow. 1,0246 ha położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste LD1B/00046202/3, LD1B/00046196/7, LD1B/00046195/0, LD1B/00046199/8, LD1B/00046201/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 24 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023r.

pełna treść


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej