Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem

calendar 03-03-2023

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYInformuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 działka numer 2841/59 o pow. 71,5 m2  KW LD1B/00035620/9 przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 3 marca 2023 r. do dnia  24 marca 2023 r.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej