Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej dooddania biorącemu do używania

calendar 04-05-2023
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej