Przetargi

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

calendar 15-05-2023

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących części działek nr: 284/2, 284/4, 283/3 i 283/5 o łącznej pow. 2,1959 ha obręb 1 m. Brzeziny,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2024 r.
w trybie przetargowym.


Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej