Przetargi

Informacja o wykazie

calendar 01-12-2016

BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY


Informuje, że na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774 ) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.353,74 m2 dz. Nr 2841/60 Kw LD1B/00035620/9, przy ul. Sienkiewicza 11 o pow. 241,40 m2 dz. Nr 2561 KW 17243 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od  1 grudnia 2016r. do  22 grudnia 2016r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej