Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 20-12-2016

Znak: RI.271.15.2016                                                               Brzeziny, dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.

 

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

GLOBALeko Przemysław Kozłowski ul. Waryńskiego 7b, 95-060 Brzeziny

 

W toku przetargu została złożona 1 oferta:


Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej