Przetargi

Informacja o wykazie

calendar 27-12-2016

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości o pow. 96 m2zabudowanej częścią garażu, stanowiącej część działki nr 2948/11, położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2017r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 27 grudnia 2016r. do 17 stycznia 2017r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej