Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 09-03-2017

Znak: RI.271.1.2017                                                                     Brzeziny, dnia 09.03.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                     

Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.

  

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Spółka z o.o. ul. Warecka 3, 91-202 Łódź

 

W toku przetargu zostało złożonych  5 ofert:Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej