Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 18-05-2017

Znak: RI.271.6.2017                                                                       Brzeziny, dnia 18.05.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi Budowlane „KAL-BRUK „ Skrzatek Zbigniew Gałkówek Parcela 38, 95-041 Gałków Duży

 

W toku przetargu zostały złożone 3 oferty:Pełna treśc zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej