Przetargi

Wykaz nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy

calendar 01-06-2017

W Y K A Z

 

nieruchomości  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze.zm )

 

Pełna treść wykazu

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej