Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 01-09-2017

Znak: RI.271.12.2017                                                                     

Brzeziny, dnia 01.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Kral Sp. z o.o. 90-643 Łódź ul. Żeligowskiego 32/34

 

W toku przetargu została złożona 1 oferta:

 


Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej