Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

calendar 12-12-2018

W Y K A Z


nieruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień , sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 )

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej