Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 20-12-2018

 

Znak: RI.271.29.2018                                                                                                

Brzeziny, dnia 20 grudnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

 

                                     

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

GLOBALeko Przemysław Kozłowski ul. Składowa 3, 95-060 Brzeziny

 

W toku przetargu została złożona 1 oferta:Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej