Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 27-12-2018

Znak: RI.271.30.2018                                                                      

Brzeziny, dnia 27 grudnia 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów

 

W toku przetargu została złożona 1 oferta:


Pełna treść zawiadomienie

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej