Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

calendar 15-01-2019

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony


na oddanie w najem na do 31 grudnia 2019r. gruntu o powierzchni 51 m2 zabudowanego budynkiem o charakterze usługowym, znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 2510/3 (obręb 8) przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie).

 


Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16, pokój 304.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej