Przetargi

Informaja z otwarcia ofert

calendar 04-02-2019

Znak: RI.271.1.2019                                                         

Brzeziny, dnia 04 lutego 2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 91 942,96 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:


Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej